De Papierboom

“De Papierboom”

Een boom met een machtige stam gevormd van boeken en de verwaaiende kroon ontstaat uit bladen van boeken en kranten. Zoals we een koe zien als melkfabriek is een boom verworden tot een papierleverancier. Terwijl een boom in essentie een levensboom is, een boom die ons leven geeft zolang hij leeft.