De dwaze maagden

De hoofdrol is voor een oud petroleum lampje wat jaren in de familie dienst heeft gedaan als noodverlichting, vooral bij onweer, als de kans op uitval van het gewone elektrische licht groot was.  Ik heb het lampje als een groot licht geplaatst in metershoog gras verwijzend naar een gelijkenis uit de bijbel.

De Gelijkenis van de Wijze en de Dwaze Maagden is een parabel in het Nieuwe Testament van de Bijbel, verteld door Jezus.

In het verhaal wordt verteld hoe tien maagden met hun olielampen de bruidegom tegemoet gaan. Vijf meisjes zijn wijs en nemen olie mee, vijf zijn dwaas en doen dit niet, ondanks het feit, dat ze niet weten hoe lang ze moeten wachten. ( ik laat ze alvast feest vieren)

Midden in de nacht wordt geroepen: de bruidegom komt! De vijf wijze maagden vullen hun lampen en de vijf dwaze hebben geen olie meer en moeten naar de markt om olie te kopen. Deze vijf worden buiten gesloten.

Mijn meisjes hebben plezier, ze zien de verschillende waarschuwingen niet. De witte klaver bloeit, dan is er regen op komst, zie de donkere lucht. (Een wijsheid van mijn inmiddels overleden schoonvader.) De laatste “lucifer” van  het merk cerberus is verstreken. De doodgraver (kever) is ook al in beeld.

Jaren later vergeleek ik het met een schilderij van Matisse had ik dat onbewust in het hoofd gehad?